01-Cataloog van de Regenboogvissen

 • 02-Ichtyologische publicaties Max Poll

 • 03-Wegwijs in de Ichtyologie

 • 04-Genera van recente vissen

 • 05-Overzicht van de Cichliden

 • 06-Overzicht van de Keizersvissen

 • 07-Overzicht van de Anemoonvissen

 • 08-Overzicht van de Regenboogvissen

 • 09-Overzicht van de Poeciliidae

 • 10-Overzicht van de Labyrintvissen

 • 11-Overzicht van de Karperzalmen

 • 12-Inleiding in de naamgeving

 • 13-Overzicht van de Vlindervissen

 • Alle rechten zijn voorbehouden aan de Belgisch Bond van Aquarium- en Terrariumhouders vzw.
  Niets uit deze publicaties mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, fotografie, digitale registratie of enige methode, zonder voorafgaande toestemming van de redactie van de Belgische bond van Aquarium- en Terrariumhouders vzw.